Zarządzanie wierzytelnościami

– reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych 

– reprezentacja konsumentów w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej

– dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz równowartości kwoty 40 Euro z tytułu rekompensaty dla wierzyciela za opóźnienie w płatności

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego