Gospodarka o obiegu zamkniętym

Samo zamierzenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest  bez wątpienia wyzwaniem dla przedsiębiorców lecz staje się również istotnym impulsem do ich rozwoju gospodarczego. Działania, które musimy podjąć są niezbędne wobec niepokojących analiz wskazujących na wyczerpywanie się surowców naturalnych, a co ważniejsze zmiany w środowisku negatywnie wpływających na życie i zdrowie człowieka. Eksperci wskazują, że przekształcenia gospodarki, w okresie przejściowym oznaczającym nierzadko niedogodności dla uczestników rynku, w dłuższej perspektywie nie spowodują ograniczeń w konsumpcji i we wzroście przedsiębiorstw. Nowe modele biznesowe, odpowiadające założeniom idei GOZ, zaowocują stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw (PARP).

 Gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów, głęboko przekształca schematy łańcuchów produkcji i konsumpcji oraz projektuje na nowo modele biznesowe. Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym może okazać się jedną z najbardziej korzystnych rewolucji współczesnego świata. Szansa jest ogromna – szacunki pokazują, że Unia Europejska mogłaby sięgnąć po roczne oszczędności rzędu 630 miliardów dolarów netto, tj. około 3% PKB (Deloitte).

Co istotne podmioty publiczne coraz częściej w polityce zamówieniowej zwracają uwagę na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zobowiązują je do tego m.in. prawo unijne, a także stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej.

Polityki zamówieniowe stanowią trwały komponent sfery zakupowej podmiotów publicznych. W dokumentach unijnych mechanizmy i instrumenty zamówieniowe uznawane są za przydatne m.in. dla wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) zaczyna wybrzmiewać również na salach Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) – m.in. w stanowisku zamawiającego, który wskazywał, że ustanowione przez niego kryterium oceny ofert „jest uzasadnione, aby zmotywować wykonawców do działania w kierunku wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym

Kancelaria świadcząc od 2018 r. usługi dla takich podmiotów jak: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi, samorządów i innych podmiotów publicznych oraz prywatnych świadczyła i czyni to aktualnie usługi w zakresie wsparcia merytorycznego w przedmiocie zrównoważonego rozwoju, planowania, projektowania i wdrażania strategii GOZ.

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania bliższych informacji w zakresie współpracy w ramach omawianego zagadnienia.

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego