Rodo

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy Państwa, iż Kancelaria Radcy Prawnego przetwarza dane osobowe:
  1. Klientów będących osobami fizycznymi
  2. osób uprawnionych do reprezentacji, wspólników, pracowników oraz współpracowników Klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej
  3. Klientów zgłaszających się do naszej Kancelarii w celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie doradztwa prawnego, świadczonego przez Kancelarię, a także osób, których dane zostały pozyskane przy okazji świadczenia takich usług
  4. osób współpracujących z Kancelarią w sposób doraźny, m.in. pełnomocników substytucyjnych czy aplikantów
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radca Prawny Błażej Sarnowski, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Błażeja Sarnowskiego w Koninie, ul. Juliusza Słowackiego 14a, 62-500 Konin, NIP: 665 284 35 61.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  – tel. (63) 248 21 74, 
  – adres e-mail: kancelaria@sarnowski.info.pl
  – siedziba: ul. Juliusza Słowackiego 14a, 62-500 Konin.
 1. Dane objęte przetwarzaniem stanowią informacje takie jak: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby, a także inne dane przekazane Radcy Prawnemu, jego współpracownikowi lub pracownikowi w związku ze świadczoną pomocą prawną. 
 2. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Kancelarii, w szczególności innym pełnomocnikom profesjonalnym, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz księgowo-finansowe. 
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię Radcy Prawnego.
Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego