Prawo zamówień publicznych

– sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

– nadzór i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

– pomoc w redagowaniu ofert oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji

– sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami

–  weryfikacja i badanie ofert konkurencyjnych

– reprezentacja Klienta przed zamawiającym

– reprezentacja Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego