Prawo spółek handlowych

– organizacja, tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego

– przygotowywanie i składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego 

– obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń Zarządu

– reprezentacja wspólników na zgromadzeniach

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego