Prawo rodzinne

–  doradztwo i reprezentacja Klientów w sprawach o rozwód i separację (rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie)

– doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, sprawy z zakresu ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej)

– doradztwo i reprezentacja w sprawach o alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie, podwyższenie alimentów, zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych)

– doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o podział majątku wspólnego, w tym o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

– sprawy o ubezwłasnowolnienie

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego