Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– doradztwo prawne

– sporządzanie opinii prawnych

– reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami oraz Państwową Inspekcją Pracy

– ustalanie istnienia stosunku pracy, 

– sprawy z zakresu rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych

– reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach o mobbing

– reprezentacja ubezpieczonych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– sporządzanie odwołań od decyzji wydanych zarówno w sprawach pracownicznych, jak i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, m.in. w sprawach dotyczących rent i emerytur

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego