Prawo medyczne

– obsługa prawna podmiotów leczniczych: Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wydanych w związku z pandemią COVID-19

– reprezentowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postępowaniach sądowych, m.in. w sporach z pacjentami, przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w rozmowach z ubezpieczycielami

–   prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

–   prowadzenie spraw w zakresie roszczeń pracowniczych

 – opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, takich jak umowy, zarządzenia, decyzje oraz regulaminy organizacyjne 

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego