Prawo karne

– reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

– reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

– przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i reprezentacja oskarżyciela prywatnego

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego