Prawo cywilne

– sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

– prawo spadkowe (sprawy o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku)

– prawo nieruchomości (sprawy o zasiedzenie, ustanowienie i zniesienie służebności, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, sprawy wieczystoksięgowe) 

– roszczenia odszkodowawcze oraz zadośćuczynienie

– sprawy konsumenckie, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z rękojmi i gwarancji

– reprezentacja Klientów przed zakładami ubezpieczeń, sądami oraz organami egzekucyjnymi

– postępowanie upominawcze i nakazowe

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego