Prawo administracyjne

– odwołania od decyzji administracyjnych

– reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

– postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

– sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentacja procesowa skarżących 

– sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja procesowa skarżących

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego