Obsługa prawna Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

– bieżące doradztwo prawne

– przygotowywanie oraz opiniowanie umów z zakresu działalności ZOZ i NZOZ, w tym również wewnętrznych aktów normatywnych, takich jak regulaminy i zarządzenia

– prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

– reprezentacja w procesach odszkodowawczych

– sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty

– prowadzenie spraw w zakresie roszczeń pracowniczych

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego