Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

– bieżące doradztwo prawne

– sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu działalności danej jednostki (m.in. w sprawach pracowniczych, gospodarki nieruchomościami, opłat i podatków lokalnych, gospodarki komunalnej)

– sporządzanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych

– reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami powszechnymi 

– obsługa prawna sesji organów uchwałodawczych

– obsługa prawna gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. szkół

– doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego